Welkom op de website van de familie Ernest

Wij streven er naar om de nakomelingen van Johannes Ernest, die naar wordt aangenomen omstreeks 1730 in Lotharingen werd geboren, in een stamboom op deze site te publiceren. Onze stamvader werd op 8 mei 1784 te Fijnaart begraven. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Hellemons werden voorzover bekend te Standdaarbuiten vier zonen geboren, Henricus (1764), Johannes (1765), Antonius (1767) en Petrus (1769).

In 1985 heeft de heer P.M. van Griethuysen als resultaat van zijn onderzoek het eerste stamboekje over de familie Ernest gepubliceerd. Hij sprak daarbij de hoop uit dat dit een aanmoediging zou zijn voor een van onze familieleden om deze stamboom in de toekomst te completeren. Wij doen dan ook ons best om het bestand met de gegevens van nakomelingen aan te vullen en actueel te houden.

Onze bijzondere belangstelling gaat uit naar de diepere wortels van onze afstamming. Wellicht dat een van onze leden daarvoor het genealogisch onderzoek in Lotharingen wil opnemen.

Alle naamgenoten, waarmee een familieband kan worden aangetoond, kunnen lid worden van onze vereniging. Op de stamboompagina kunt u controleren of uw familienaam in onze stamboom voor komt.

Informatie is te verkrijgen bij:
Cor Ernest
Sternstraat 22
1444 VB  Purmerend
Nederland
+31299424842
cor@ernest.nl